Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych (IOD, albo DPO – data protection officer) to nowość wprowadzona przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zadaniem inspektora jest m. in. informowanie administratora danych i pracowników o ich obowiązkach związanych z ochroną danych, monitorowanie przestrzegania RODO, współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego.

Zwykle małe i mikroprzedsiębiorstwa nie są zobligowane do powoływania IOD. Jednak ze względu na stopień skomplikowania zagadnień związanych z ochroną danych można go powołać, a zdecydowanie warto współpracować ze specjalistą ochrony danych.

Wyjaśnijmy, że inspektor ochrony danych nie jest kontrolerem. Jest doradcą, konsultantem i pomocą przy prawidłowym wdrażaniu zasad ochrony danych osobowych w organizacji.

Zadzwoń lub napisz,  żeby ustalić szczegóły

Kontakt