O firmie

Ochrona Danych Osobowych

W grudniu 2017 r. ukończyłem kurs inspektora ochrony danych osobowych. W zakres moich kompetencji wchodzą:

  • ustawowe i scedowane obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych: sprawdzanie stanu zgodności z wymogami RODO, szkolenia, prowadzenie dokumentacji, wykonywanie analiz ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, kontakt z organem nadzorczym;
  • badanie legalności przetwarzania i przekazywania danych, reakcja na incydenty naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania, realizacja praw osób, których dane dotyczą;
  • opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie lub innej organizacji kompleksowej Polityki Ochrony Danych Osobowych;
  • przegląd zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych dotyczących ochrony danych osobowych.

Specjalizuję się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, dla których wdrożenie wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest szczególnie uciążliwe. Dbam o to, żeby dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego prawa przebiegało sprawnie i nie wiązało się z nadmiernymi kosztami.

Od wielu lat zajmuję się administrowaniem i bezpieczeństwem małych sieci komputerowych. Oprócz rozwiązywania zagadnień prawnych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych firma wykonuje:

  • ocenę zabezpieczeń sieci komputerowych i sprzętu komputerowego, w tym telefonów komórkowych;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczeń informatycznych.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług współpracuję z prawnikami i informatykami.

Zapraszam do współpracy

Ryszard Bałczyński