Oferta

Ochrona danych osobowych:

 • Podstawowy audyt zgodności z wymogami RODO . Po sprawdzeniu praktyki ochrony danych w organizacji formułowane są ogólne zalecenia w zakresie spełniania wymagań RODO.
 • Wdrożeniowy audyt zgodności z wymogami RODO. Zawiera analizę ryzyka i bardzo szczegółową listę działań niezbędnych do osiągnięcia pełnego zabezpieczenia przetwarzania danych.
 • Tworzenie dokumentacji ochrony danych:
  • Opracowanie księgi polityk ochrony danych osobowych.
  • Opracowanie analiza ryzyka.
  • Wykonanie oceny skutków dla ochrony danych.
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji.
 • Punkt inspektora ochrony danych.
 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (outsourcing).
 • Szkolenia w zakresie:
  • ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • praktyki ochrony danych osobowych.
 • Konsultacje i doradztwo inspektora ochrony danych.
 • Rozwiązywanie szczegółowych problemów z zakresu ochrony danych.
 • Kontakt z organem nadzorczym.
 • Reprezentacja przy kontroli.

Bezpieczeństwo komputerowe

 • Badanie zabezpieczeń sieci i urządzeń komputerowych oraz stron WWW.
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń informatycznych.
 • Szkolenia w zakresie podstaw bezpieczeństwa komputerowego.

Zadzwoń lub napisz,  żeby ustalić szczegóły.

Kontakt