Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że na tej stronie internetowej przetwarzane są dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Artan-Palatinus Ryszard Bałczyński, 10-549 Olsztyn ul. Mickiewicza 4 p. 209.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu telefonicznego i emailowego w sprawach związanych z realizacją usługi/dostawy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).

Dane, jakie przetwarzamy to numery IP odwiedzających, statystyki ruchu na stronie gromadzone w trakcie korzystania z naszej witryny oraz tzw. ciasteczka. Dane te usuwane są raz na tydzień. Zautomatyzowana analiza marketingowa ani profilowanie nie są przeprowadzane.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na witrynie będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oprócz tego statystyki ruchu na naszej stronie są przetwarzane przez obsługującą Administratora firmę hostingową oraz firmę analizującą ruch sieciowy: Google.

Macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje także Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Może się Pani/Pan skontaktować ze specjalistą ochrony danych osobowych pisząc wiadomość na adres e-mail: iod@artan-p.pl.